tisdag 7 juli 2015

TIPS!

Jag beställde hem Djurens Rätts vego-inspiration som även går att ladda ner som pdf så slipper man slösa på träden. Men de som är roligt med tidningen är att den är proppad av info om veganism och vegetarianism, tips och test av nya produkter och massa recept + lite viktig info om djurhållningen och hur mycket man som människa gör genom att utesluta kött. Det står även om hur Guinness rekordvinnaren på motionsbandslöpning lever efter vegansk kost och även stora veganska kroppsbyggare. Tidningen spräcker hål på många antivegoargument och det gillar jag att se!
Kunskap är makt sägs det...
Kunskap är iallafall tecken på intresse, intelligens och ställningstagande och det är tre viktiga pelare i att vara nöjd med sig själv tror jag. Att man har ett intresse för att veta och lära, att man strävar efter att bli så smart och medveten som man kan och sen göra sina val därefter. Det tror jag iaf!

Hur många djur räddas?(1) 
En allätare bidrar i genomsnitt till att 15 fåglar och däggdjur dödas årligen.(2) Till det kommer uppskattningsvis 2000 fiskar per person.(3) Att det är så många beror på att antalet fiskar inte bara utgörs av dem som äts direkt av människor. Siffran inkluderar också de fiskar som använts som djurfoder, och alltså har ätits av de grisar, höns, kycklingar och odlade fiskar som varje allätare äter kött eller ägg ifrån.

Det totala antalet fiskar är osäkert; mycket osäkrare än siffrorna för andra djurslag. Att tillförlitlig statistik saknas för hur många fiskar som egentligen fångas, "odlas", importeras och exporteras är i sig ett tydligt tecken på vilken låg status fiskar har i vårt samhälle idag. Djur som räkor, musslor och kräftor förs det heller ingen antalsstatistik över, och för dessa djur finns det inte ens några uppskattningar att tillgå.
I motsats till vad som oftast diskuteras så är närproducerat inte den avgörande frågan. Att byta nötkött mot bönor minskar utsläppen med omkring 97%, ungefär som att byta ut ett kolkraftverk mot ett vindkraftverk. Bönor importerade från Brasilien har mycket lägre utsläpp av växthusgaser än biffen från granngården, även om man kör bönorna några extra varv runt jordklotet på ett fartyg. (4)
Växtgasutsläppen från svenskarnas matkonsumtion var år 2006 ca 1,5 ton. Utan att införa åtgärder uppskattas utsläppen år 2050 bli ca 1,9 ton koldioxidekvivalenter per person och år. Om enbart vegetabilisk kost skulle konsumeras beräknas utsläppen istället hamna på ca 0,9 ton.(5)
Med hjälp av så kallade livscykelanalyser har effekterna av olika kostval kunnat jämföras. Veganmat har visat sig ha minst miljöpåverkan.(14)

Källor:
1. www.djurensratt.se/vara-fragor/djurvanlig-konsument/livsmedel
2. Jordbruksverkets statistikdatabas (2014) Totalkonsumtion av livsmedel, kilo per person och år, 2012. (Baserat på slaktvikter och genomsnittlig produktion har Djurens Rätt räknat ut hur många djur, även i mjölk- och äggindustrin, som utnyttjas varje år för att förse en genomsnittlig blandkostare med animalier.)3. Fiskeriverket. Personligt meddelande 2010-12-07.
4. 
Hedenus, Fredrik (2011) Maten, marken och klimatet. Hemsida:http://onetonnelife.se/2011/03/24/maten-marken-och-klimatet/
5. David Bryngelsson et al.(2013) Scenarier för klimatpåverkan från matkonsumtion 2050. Rapport från Avdelningen för Fysisk Resursteori, Institutionen för Energi och Miljö, Chalmers, Göteborg.
6. 
Baroni, L. et al. (2007) Evaluating the environmental impact of various dietary patterns combined with different food production systems. European Journal of Clinical Nutrition 61: 279–286.4